Ubezpieczenie pracownicze – zyskuje pracodawca i pracownicy

 

Grupowe ubezpieczenie pracownicze to standardowy element oferty większości towarzystw ubezpieczeniowych. Obecnie, to również jeden z najpopularniejszych dodatków pozapłacowych, oferowany przez firmy troszczące się o bezpieczeństwo finansowe swoich pracowników. Sprawdź, na czym polega działanie takiego produktu ubezpieczeniowego i jakie korzyści zapewnia on pracodawcom oraz pracownikom.

Na wstępie warto wspomnieć, że umowa ubezpieczenia spełnia kryterium grupowego ubezpieczenia pracowniczego wówczas, gdy przystępują do niej co najmniej dwie osoby zatrudnione przez ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Mogą to być także osoby zatrudnione w oparciu o umowę, która została zawarta wskutek wyboru lub powołania do organu reprezentującego ubezpieczającego, jak również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Oznacza to, że już w dwuosobowych przedsiębiorstwach może zostać zawarta umowa ubezpieczenia grupowego.

Ubezpieczenie pracownicze na życie – co to jest?

Ubezpieczenie pracownicze nie jest niczym innym jak zawartą przez pracodawcę grupową polisą na życie, do której mogą przystąpić zatrudnieni przez niego pracownicy. Podstawowy wariant takiego produktu ma na celu przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo finansowe rodzinie ubezpieczonego, po jego śmierci. W praktyce jednak, ubezpieczenia udostępniane pracownikom mają zwykle szerszy zakres ochrony, tzn. zapewniają wypłatę świadczenia również w takich przypadkach jak na przykład: niezdolność do pracy, ciężka choroba, śmierć współmałżonka czy narodziny dziecka.

Taniej i mniej formalności, niż w przypadku polisy indywidualnej

Ważną zaletą ubezpieczeń grupowych jest fakt, że odznaczają się stosunkowo niską, w porównaniu do szerokiego zakresu ochrony, składką ubezpieczeniową – w większości przypadków jest ona niższa, niż przy polisach indywidualnych, zapewniających podobny zakres ochrony. W porównaniu z tymi ostatnimi, wiążą się zwykle również z prostszymi formalnościami „medycznymi”. Przykładowo, ubezpieczenie pracownicze Open Life (szczegóły na: www.openlife.pl), w okresach „promocyjnych”, w ogóle nie wymaga dostarczania badań lekarskich czy uzupełniania ankiety medycznej. Wyjątek stanowią tutaj jedynie ci pracownicy, którzy są dołączani do umowy z opóźnieniem – oni podlegają takiemu obowiązkowi.

Oferta dostosowana do oczekiwań pracodawcy i pracownika

Ubezpieczenia pracownicze to produkty o elastycznej konstrukcji, czego dowodem są rozwiązania stosowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Open Life. Ubezpieczyciel ten, daje możliwość dopasowania parametrów polisy do faktycznych potrzeb firmy oraz jej pracowników. Klient, podczas negocjowania warunków ubezpieczenia, może  określić np. zakres ochrony czy wielkość świadczeń, które będą przysługiwały jego pracownikom. Co ważne, ci ostatni nie są jednak skazani na jeden konkretny wariant ochrony – mają do wyboru kilka różnych i sami decydują do której z nich chcą przystąpić.

Warto podkreślić, że pracodawca, tuż przed upływem każdego kolejnego roku obowiązywania umowy, może bez problemu negocjować zmianę  jej warunków, np. zakres ochrony czy sumy ubezpieczenia.

Zyskuje także pracodawca

Ubezpieczenie na życie to jeden z benefitów, dzięki którym pracodawca może zainteresować swoją ofertą pracy wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki niemu, może też zapewnić swoim pracownikom, stosunkowo niewielkim nakładem finansowym, poczucie bezpieczeństwa finansowego oraz komfortu psychicznego. W ten sposób, dołoży przy okazji cegiełkę do kształtowania swojego pozytywnego wizerunku.

 

Materiał zewnętrzny