Co się robi jako kryminolog?

Powieści, filmy, seriale kryminalne a nawet podcasty cieszą się ogromną popularnością, szczególnie w Polsce. Wiele osób uwielbia analizować dowody zbrodni razem z narratorem i zastanawiać się, kto popełnił przestępstwo, ale też – dlaczego to zrobił. Tym ostatnim zagadnieniem (między innymi) zajmuje się kryminolog. Jak można rozpocząć karierę w tym zawodzie?

Co się robi jako kryminolog? Kryminologia a kryminalistyka

Wiele osób myli kryminologię z kryminalistyką. Mimo że obie dziedziny wiedzy dotyczą przestępstw, to jednak zajmują się one odrębnymi aspektami.

Kryminalistyka a kryminologia – najważniejsze różnice

Kryminalistyka zajmuje się wykrywaniem przestępstw i ich sprawców. Tym samym to osoby, które pracując w kryminalistyce odpowiadają za zabezpieczenie i analizę dowodów, a także na ich podstawie wykazują, kto prawdopodobnie dopuścił się przestępstwa. Kryminologia z kolei skupia się raczej na zbadaniu przyczyn popełnienia czynu zabronionego. Kryminologom zależy zatem głównie na zrozumieniu, co doprowadziło do tego, że dana osoba zdecydowała się popełnić przestępstwo, a także ustaleniu, jakie czynniki miały na to wpływ. Warto jednocześnie podkreślić, że kryminologia zajmuje się też działaniami, które mają na celu zapobieganie przestępstwom. Z tego względu ekspertyzy i analizy autorstwa kryminologów są niezwykle istotne, ponieważ pomagają zrozumieć przyczyny popełnianych przestępstw oraz poprawić skuteczność działań resocjalizacyjnych. Należy też wspomnieć, że kryminologia dostarcza również przydatnych informacji, jeśli chodzi o planowanie zmian w porządku prawnym. Dodatkowo kryminologia zajmuje się nie tylko przestępcami i ich motywami, ale także ofiarami przestępstw i tym, jak można zapewnić im dodatkowe wsparcie.

Kryminologia zatem jest przede wszystkim nauką socjologiczną i z pewnością zafascynuje osoby, które bardziej niż na samych przestępstwach koncentrują się zawsze na powodach ich dokonania.

Studia kryminologia: jak zostać kryminologiem?

Osoby, które chciałyby zawodowo związać się z kryminologią, powinny rozważyć podjęcie kierunkowych studiów, pozwalających im na szybszy start w zawodzie. Specjalność kryminalistyka i kryminologia jest dostępna m.in. na kierunkach administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie WSB Merito Opole oraz na kierunku bezpieczeństwie w biznesie i administracji na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Dla osób zainteresowanych stricte kryminologią dobrym wyborem mogą być też studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów – studenci mogą bowiem wybrać specjalność kryminologia z elementami kryminalistyki.

Gdzie może pracować kryminolog?

Gdzie absolwenci takiej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie po ukończeniu studiów? Z pewnością osoby wyspecjalizowane w dziedzinie kryminologii (i kryminalistyki) znajdą bez przeszkód zatrudnienie w organach ścigania, w tym m.in. w policji. Kryminolodzy mogą zajmować się np. prowadzeniem programów prewencji czy przyczyn popełniania przestępstw.

Oprócz tego absolwenci, którzy mieli na studiach specjalność kryminologiczną, mogą szukać zatrudnienia w służbach więziennych (zajmując się np. programami resocjalizacyjnymi czy oceną ryzyka wystąpienia recydywy), ośrodkach socjalnych (wspierając ofiary przestępstw) czy organizacjach pozarządowych. Nie można też zapominać, że dla kryminologów kuszące może być kontynuowanie edukacji na studiach II stopnia lub zatrudnienie się w instytucjach badawczych.

Artykuł sponsorowany