Kursy doszkalające - kto powinien z nich skorzystać?

Rynek pracy XXI wieku zmienia się bardzo dynamicznie. Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się zupełnie nowe, nieznane dotąd zawody, na przykład specjalista ds. social media czy youtuber - twórca treści wideo dla internetu. W podlegającej zmianom płynnej rzeczywistości i w obliczu zawirowań na rynku pracy, naturalną sytuacją staje się wymieranie niektórych profesji. Wszystko to sprawia, że przed decyzją o zmianie zawodu staje wiele osób. Przebranżowienie nieodłącznie wiąże się z koniecznością dokształcania. Do tego celu z kolei świetnie sprawdzą się kursy zawodowe.

Jak wyglądają kursy dokształcające?

Certup, ośrodek rekomendowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, oferuje kursy z następujących branż:

- ekonomicznej,

- medyczno-społecznej,

- usługowej,

- języka obcego zawodowego.

Zasady funkcjonowania kursów warto wytłumaczyć na przykładzie modułu "Opiekunka osoby starszej'. W erze starzejących się społeczeństw państw europejskich, opieka nad schorowanymi seniorami rysuje się jako perspektywiczny kierunek kształcenia. Profesjonalna pomoc osobie niesamodzielnej i ograniczonej ruchowo to zawód zaufania publicznego mocno poszukiwany przede wszystkim na brytyjskim i niemieckim rynku pracy. Rosnące zapotrzebowanie na przedstawicieli zawodów opiekuńczo-medycznych, widoczne także w naszym kraju, daje realne szanse na potrzebną, szanowaną, a przy tym dobrze płatną pracę.

Kurs składa się z 240 godzin. Na teorię poświęcono 130 godzin. Duży nacisk został położony na ważny moduł językowy. Dzięki niemu, uczestnik zdobywa umiejętności przydatne nie tylko na rodzimym rynku pracy, ale również poza granicami Polski. W zależności od potrzeb i preferencji, kursant może wybrać naukę języka angielskiego lub niemieckiego. Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Szczegółowy program szkolenia można znaleźć na stronie https://certup.pl/.

Kto powinien skorzystać z kursów doszkalających?

Z oferty edukacyjnej preferowanej przez Certup powinni skorzystać przede wszystkim:

- reprezentanci zawodów o małym popycie,

kursy kształcenia zawodowego stanowią narzędzie doskonałe dla osób wykonujących profesję, która z roku na rok cieszy się coraz słabszym zainteresowaniem. Oferta będzie odpowiednia także dla tych, którzy przeżywają wypalenie zawodowe i czują, że w obecnej pracy już długo nie zagrzeją miejsca;

- mieszkańcy zawodów z wysokim wskaźnikiem bezrobocia,

kursy dokształcające sprawdzą się również w przypadku osób, które z uwagi na specyfikę lokalnego rynku pracy nie mogą znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie i muszą się przebranżowić;

- osoby dojrzałe, które do nauki potrzebują motywacji z zewnątrz,

szczególnie w przypadku osób dojrzałych samodzielna nauka może być procesem trudnym, mało angażującym, chociażby z uwagi na konieczność pogodzenia jej z innymi obowiązkami domowymi i rodzinnymi. Znalezienie chwili dla siebie w domu pełnym ludzi i rozmaitych rozpraszaczy nie sprzyja długotrwałemu skupieniu. Znacznie prościej opanować materiał w gronie osób uczących się, na wyznaczonym spotkaniu i we wcześniej zaplanowanym dogodnym terminie. Naprzeciw potrzebom ambitnych dojrzałych osób wychodzi Certup ze swoją ofertą kursów;

- osoby planujące wyjazd za granicę w celach zarobkowych,

- kursy przydadzą się także tym, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą za granicą. Rozwiązanie to daje wyjątkowo dobre efekty w przypadku osób, które zamierzają wyjechać do tych państw europejskich, w których panują braki kadrowe w danym zawodzie (opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca);

- studenci kierunków o niskim stopniu wyspecjalizowania,

także studenci, chcący zdobyć praktykę, której nie mają w standardowym programie uczelni wyższej skorzystają na kursach Certup. Szczególne profity mogą mieć studenci pedagogiki czy psychologii, dla których najbardziej odpowiedni będzie moduł "Opiekunka dziecięca", w którym spora część kursu - 84 godziny - poświęcone są na zdobywanie cennego doświadczenia. W programie szkolenia znalazły się tak ważne aspekty zawodu jak:

- pielęgnacja dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;

- zasady zdrowego żywienia dzieci;

- działania wychowawcze i edukacyjne;

- rozwijanie zdolności artystycznych u najmłodszych;

- organizacja czasu wolnego podopiecznym;

- udzielenie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Jakie korzyści otrzymują kursanci?

Niewątpliwą korzyścią wynikającą z uczestnictwa w szkoleniu jest gruntowne przygotowanie do egzaminu zawodowego przez akredytowane instytucje, a także możliwość uzyskania certyfikatu, uznawanego przez placówki w kraju i za granicą. Najważniejszą zaletą kursu jest zdobycie uprawnień potwierdzonych zaświadczeniem. Absolwent zyskuje kwalifikacje przygotowujące go do pracy w różnorodnych placówkach medycznych i pomocowych, takich jak szpitale, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się opieką nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.