Konopie Ruderalis - trzeci gatunek?

Konopie Ruderalis to mało popularny gatunek tej rośliny, którego inhalacja nie wywołuje tak silnych skutków odurzających, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych odmian. Pod względem profilu chemicznego, szczep ten jest bardziej zbliżony do konpi przemysłowych niż do odmiany Indica czy Sativa.

Trudno jest stwierdzić, w ilu szczepach obecnie występuje konopia. Wynika to z łatwości krzyżowania poszczególnych gatunków. Dwie podstawowe odmiany to Indica i Sativa, jednak obecnie, znacznie częściej można spotkać się z tzw. hybrydami, które zawierają elementy profilu obu szczepów. Nie każdy jednak wie, że w przyrodzie funkcjonuje jeszcze jedna odmiana konopi. Mowa o Canabis Ruderalis, czyli o odmianie dzikiej.

Konopie Ruderalis - opis gatunku

Konopie Ruderalis pochodzą z Rosji. Rośliny to są stosunkowo niskie (maksymalnie osiągają wysokość 2 m). Ich liście są niewielkie i mniej liczne, niż ma to miejsce w przypadku odmiany Sativa i Indica. Gatunek ten jest krótki i szypułowaty. 

Należy podkreślić, że stężenie THC w kwiatach Ruderalis jest niewielkie. Z tego względu, roślina ma znikome właściwości odurzające, za to świetnie nadaje się do celów medycznych.  

Omawiany gatunek został odkryty w 1924 roku na obszarze centralnej części Rosji. Wówczas, została sklasyfikowana jako trzeci szczep konopi, jednak obecnie, istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście mamy tu do czynienia z całkowicie odrębnym gatunkiem. 

Konopie Ruderalis - jednak hybryda?

W 2005 roku przeprowadzono badania, których wyniki wskazują, że profil odmiany Ruderalis jest zlokalizowany gdzieś pomiędzy popularnymi odmianami, pochodzącymi z Azji Południowej. Stwierdzono, że odmiana dzika to połączenie gatunków Sativa i Indica, nie odrębny szczep. Biorąc pod uwagę fakt, że konopie łatwo się krzyżują, jest to bardzo prawdopodobne. Na całym świecie rośnie wiele hybryd, które nie mogą być klasyfikowane jako odrębna odmiana, m.in. w Afganistanie. Tego typu rośliny (i ich właściwości) zostały ukształtowane przez człowieka, nie przez naturę. Najprawdopodobniej, do tej grupy można zaliczyć także konopię dziką. 

Istnieje też teoria, która wskazuje, że Ruderalis to ewolucja szczepu Indica. Roślina przystosowała się do bytowania w niesprzyjających warunkach - na terenach zniszczonych i zamieszkiwanych przez ludzi. Twierdzenie to zdaje się potwierdzać krótki okres wegetacji rośliny, co wskazuje na naturalną adaptację szczepu do niesprzyjających warunków klimatycznych. Inny niż w przypadku pozostałych odmian jest też cykl kwitnienia. Roślina kwitnie między 21 a 30 dniem od posadzenia, a cykl światła nie ma wpływu na ten proces. Oznacza to, że cykl nie jest aktywowany przez fotoperiod, a podlega indukacji zgodnie z dojrzałością rośliny. W przypadku odmian Sativa i Indica, proces przebiega odwrotnie - dojrzewanie rośliny jest uzależnione od cyklu naświetlenia, a warunki muszą być znacznie bardziej sprzyjające. Z tego względu, odmiana dzika jest określana jako kwitnąca automatycznie. Mimo to, większość specjalistów jest zdania, że Ruderalis nie jest naturalnym szczepem konopi. 

Więcej na ganjafarmer.com.pl