Dlaczego rehabilitacja jest ważna?

Czym jest rehabilitacja? Rehabilitacją można nazwać proces powrotu do sprawności, lub jeżeli nie jest to możliwe, poprawy jakości życia osoby niepełnosprawnej. To proces długotrwały i skomplikowany - wymaga od pacjenta dużej dozy cierpliwości i motywacji.

Kiedy zażywa się leki, ich dawka jest zawsze skrupulatnie dobrana. Jeśli przyjmie się ich za mało, bądź za dużo, infekcja się nasila. To samo dotyczy rehabilitacji. Ma w niej znaczenie długość i intensywność terapii. Podobnie jest z grą na instrumencie - potrzeba czasem wielu godzin ćwiczeń, aby opanować jego technikę, analogicznie potrzeba wielu godzin terapii, aby na nowo pobudzić mózg, mięśnie i układ nerwowy pacjenta.

Rehabilitacja w Polsce

Wielkimi prekursorami rehabilitacji w Polsce byli prof. Wiktor Dega, prof. Adam Gruca, prof. Kazimiera Milanowska oraz prof. Marian Weiss. Zdobyli oni uznanie nie tylko w naszym kraju, ale są znani w środowisku medycznym na całym świecie. Ten zespół stworzył i wdrożył idee fizjoterapii, którą oparł na czterech zasadach - powszechności, kompleksowości, oraz wczesności. Kiedy te filary zostaną wdrożone w plan leczenia pacjenta,  wówczas większą szansę na powodzenie ma rehabilitacja. Studia, które uprawniają absolwenta do posługiwania się tytułem fizjoterapeuty cieszą się wciąż sporym zainteresowaniem. Nie są to studia medyczne, ale ich zakres obejmuje podstawy anatomii, fizjologii, patologii ogólnej i klinicznej, biologii medycznej.

Zabiegi

Fizjoterapia to nie tylko ćwiczenia fizyczne dobrane przez rehabilitanta. Powrót do pełni sił umożliwić mogą, w zależności od rodzaju schorzenia zabiegi specjalistyczne, takie jak między innymi:

  • Krioterapia, czyli leczenie zimnem
  • Magnetoterapia - działanie na chore miejsca polem magnetycznym
  • Inhalacje
  • Elektroterapia
  • Laseroterapia
  • Masaże
  • Hydroterapia - działanie na miejsca chorobowo zmienione wodą

Wraz z dostępem do coraz to nowszych rozwiązań, wzrasta liczba, oraz dostępność wykonywanych zabiegów.

Motywacja i skuteczność 

Osoby poddane fizjoterapii powinny być motywowane przez swoich terapeutów. Osoba zmotywowana, ma większe chęci do walki o  swoje zdrowie, oraz większe szanse na poprawę swojego stanu. Ciężka praca z rehabilitantem zawsze przynosi efekty, chociaż poprawa jakości funkcjonowania pacjenta może nie pojawić się szybko. Fizjoterapię można porównać do ponownego powrotu do szkoły, ponieważ pacjent wracający do sprawności musi zwykle odnowić wcześniej już nabyte umiejętności takie jak nauka chodzenia, czytania i przemieszczania się.