Zarządzanie serwerami i rola administratora – najważniejsze informacje

Prowadzenie nawet najprostszej strony internetowej wymaga jakiejś formy opieki nad serwerami. Jeśli prowadzi się sklep internetowy lub duży serwis, na którym przechowuje się wrażliwe dane, jest to wręcz niezbędne, bo jakakolwiek awaria może przynieść poważne konsekwencje. Dlatego też tak ważne jest właściwe zarządzanie serwerami, przy której najważniejszą funkcję pełni administrator. Kim jest popularny admin? Na czym polega jego praca i jaki jest zakres jego obowiązków?

Administrator czuwa nad poprawnym funkcjonowaniem serwerów

Powyższe stwierdzenie w dużym stopniu tłumaczy, czym zajmuje się admin. Jak jednak rozumieć poprawne funkcjonowanie serwerów? To przede wszystkim bieżące utrzymanie i zagwarantowanie dostępu do serwisu wszystkim użytkownikom i reagowanie w sytuacjach, gdy dostęp – z różnych przyczyn – może być utrudniony lub wręcz niemożliwy. Typowym zadaniem każdego administratora jest również czuwanie nad bezpieczeństwem danych oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Na końcu trzeba jeszcze wymienić usprawnianie i poprawianie pracy serwerów.

Dostępność administratora

Administrator powinien być wysokiej klasy fachowcem, bo – jak widać – od jego pracy zależy nie tylko poprawne działanie serwerów, a co za tym idzie, serwisów internetowych, ale również ich bezpieczeństwo. Wiele serwisów hostingowych oferuje zdalne wsparcie admina, który jest do dyspozycji klientów i pomaga rozwiązywać bieżące problemy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że pod opieką ma wielu klientów i nie zawsze ma czas, aby w danej chwili zająć się każdym problemem lub potrzebą. Niewątpliwą zaletą jest natomiast koszt. Cena obsługi administratora serwera jest najczęściej wliczona w opłatę za hosting. Alternatywą jest wynajęcie serwera dedykowanego (przykładową ofertę można znaleźć pod adresem) i zatrudnienie własnego administratora. Serwis hostingowy udostępnia mu wówczas wszystkie narzędzia do zarządzania serwerem. Jest to szczególnie polecana możliwość, gdy prowadzi się wiele serwisów czy sklep, na których są wrażliwe dane użytkowników. Dzięki zatrudnieniu admina ma się pewność, że cały czas ma on pieczę nad powierzonymi mu serwerami.

Administrator i zarządzanie serwerami – ważna decyzja

Jeśli ktoś podejmuje się założenia serwisu internetowego lub chce prowadzić w sieci działalność gospodarczą, która wymaga korzystania z usług hostingowych, niezbędne jest, aby dużo uwagi poświęcić na właściwe zarządzanie serwerami oraz wybór ich administratora. Zdecydować się na korzystanie z jego pomocy w ramach usługi hostingowej czy może zatrudnić do tego własnego pracownika? Każdy musi taką decyzję podjąć samodzielnie.

 

Materiał zewnętrzny