Jak zarejestrować pojazd sprowadzony zza granicy?

Polacy nadal chętnie sprowadzają auta zza granicy, zwłaszcza z Niemiec, ale również z Francji, czy z krajów Beneluksu. Trzeba mieć świadomość, że w takich przypadkach konieczne jest dokonanie odpowiednich tłumaczeń dokumentów pojazdu, które zostały wystawione w języku obcym. Gdzie takiego tłumaczenia powinniśmy dokonać?

Dokumenty sprowadzonego pojazdu

Przy zakupie samochodu poza granicami Polski, kupujący otrzymuje zagraniczny dowód rejestracyjny i sporządzoną w języku obcym umowę kupna i sprzedaży auta. Czasem trudno rozeznać się w takich dokumentach, zwłaszcza, jeśli nie mamy elementarnej znajomości danego języka.

Znacznie łatwiej jest przy zakupie auta z jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, choć tylko część dokumentów jest wydawana na podstawie unijnych przepisów. Dlatego można spotkać się w nich z opisami i oznaczeniami, które niewiele nam mówią. Dobrze by było i najczęściej jest to po prostu wymagane, aby umowa kupna sprzedaży została sporządzona nie tylko w obcym języku, ale i po polsku. Mogą być też umowy dwujęzyczne, na przykład polsko-niemiecka, jeśli zbywcą niemieckiego pojazdu jest Niemiec, a nowym nabywcą Polak.

Tłumaczenie niezbędne przy rejestrowaniu pojazdu

Tłumaczenia dokumentów samochodowych, które zostały wystawione w języku obcym, są niezbędne. W przypadku rejestracji samochodu w polskim urzędzie, urzędnik dokonujący weryfikacji dokumentów musi wiedzieć, jakie dane są zawarte dokładnie w umowie kupna-sprzedaży lub rachunku zakupu pojazdu. Nie każdy musi znać przy tym perfekcyjnie język obcy. Dlatego obowiązkowo trzeba przynieść do urzędu tłumaczenia dokumentów samochodowych. Należy przy tym znaleźć biuro tłumaczeń, które zatrudnia tłumacza przysięgłego. Dokumenty te powinny być tłumaczone przez eksperta i uwierzytelnione. W takich dużych miastach jak Warszawa, czy Kraków lub Wrocław nie powinniśmy mieć problemu ze znalezieniem tłumacza przysięgłego.

Obowiązek przedstawienia tłumaczeń przy rejestracji samochodu sprowadzonego zza granicy wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Materiał partnera zewnętrznego