Geotechnika fundamentowanie- nic nie ostoi się bez solidnego fundamentu

Fundamentowanie było bardzo istotne od zarania dziejów. Fundament służył jako porównanie do życia opartego na wierze. W przypowieściach można było przeczytać o człowieku, który wybudował swój dom na skale, dzięki czemu nie była mu straszna powódź ani wiatr, w przeciwieństwie do tego który, swój dom wybudował na piasku, bez fundamentu i musiał pogodzić się z utratą swojego dobytku. Choć jest to metafora pokazuje, że fundament jako podstawa budowy domów i innych elementów architektury, znany był od starożytności.

Współczesna geotechnika jako inżynieria lądowa zapewnia możliwość budowy na określonych gruntach. To badania geotechniczne pozwalają postawić solidny fundament, bez którego żaden element architektury by nie przetrwał. W ramach badań geotechnicznych wyróżnia się trzy etapy: badania wstępne, badania w fazie wykonywania budowli oraz kontrola zachowania się górotworu i weryfikacja wyników badań w trakcie użytkowania budynku. Badania geotechniczne są szczególnie ważne w miejscach, gdzie występują trzęsienia ziemi lub drgania sejsmiczne powodowane, np. działalnością kopalń. W ramach badań geotechnicznych wykonuje się wykopy badawcze, za pomocą odwiertów, dzięki którym po zbadaniu próbki można zebrać wszystkie istotne informacje o cechach gruntu i czy nadaje się on pod budowę. Makroskopowe badanie gruntu pozwala poznać jego cechy, tj. barwa, wilgotność, zawartości węglanu wapnia oraz jego rodzaj. Wyróżniamy grunty: skaliste, drobnoziarniste, gruboziarniste i kamieniste. Stan gruntu może być zwarty, półzwarty, plastyczny (twardo plastyczny i miękkoplastyczny) lub płynny. Strukturę gruntu dzieli się zasadniczo na szkielet gruntu i pory gruntu. W porach gruntu może znajdować się woda i powietrze. Jeśli grunt jest wysuszony, w jego porach znajduje się tylko powietrze. W zależności od proporcji jeśli w porach gruntu znajduje się powietrze i woda, grunt jest mało wilgotny, wilgotny lub mokry. Kolejną sytuacją z jaką geotechnicy (http://www.titan.com.pl/geotechnika mogą się spotkać jest obecność w porach gruntu jedynie wody, mamy wtedy do czynienia z gruntem nawodnionym.

Kiedy zostały już zrobione wszystkie niezbędne badania i grunt nadaje się pod budowę, można zacząć fazę projektowania i wykonywania fundamentów, czyli fundamentowanie.

Fundamentowanie jest szczególnie trudne, jeśli stwierdzono szkody górnicze, czy grunty pęczniejące. Fundamentowanie może być realizowane jako bezpośrednie, gdy obciążenia są nieduże, a parametry wytrzymałościowe powierzchniowej warstwy gruntu mają dużą wartość lub pośrednie, przy dużych obciążeniach lub warstwie nośności znajdującej się na głębokości większej niż 2-3 m p.p.t. Kształt i wielkość fundamentu związane są z kształtem elementu konstrukcji budynku. Najpopularniejszą formą fundamentowania jest ława fundamentowa która przejmuje obciążenia ze ścian nośnych budynku. W przypadku konstrukcji szkieletowych stosuje się fundamenty bezpośrednie w postaci stóp fundamentowych.

Solidne, odpowiednio dobrane fundamenty zapewniają trwałość konstrukcji i możliwość użytkowania budynku, czy mostu na lata. 

Materiał zewnętrzny