Studia II stopnia szansą na drugi zawód

Niektórzy absolwenci studiów licencjackich są rozczarowani tym, co zaoferowała im uczelnia – zupełnie inaczej wyobrażali sobie model kształcenia na studiach. Inni z kolei odkryli, że kierunek, który ukończyli, nie zapewni im pracy w wymarzonym zawodzie. Duża część absolwentów studiów licencjackich chciałaby jak najszybciej zmienić branżę. Pomóc w tym mogą studia II stopnia – dwuletnie studia magisterskie umożliwiają zdobycie drugiego zawodu.

Studia licencjackie często są dopiero pierwszym krokiem na drodze do wykonywania wymarzonego zawodu. Na ogół dopiero studia II stopnia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia kariery w danej branży. Studia magisterskie mogą być także świetnym uzupełnieniem wcześniejszej edukacji – np. osoba, która ukończyła administrację, może zdecydować się na studia II stopnia na kierunku ekonomicznym, co otworzy jej zupełnie nowe możliwości.

Studia II stopnia – uzupełnienie zdobytej wiedzy

 Podczas 3-letnich studiów licencjackich student zdobywa podstawową wiedzę z danej dziedziny. To świetny początek drogi zawodowej; w przypadku sprecyzowanych planów i chęci dalszego rozwijania się w danym obszarze dobrym pomysłem będzie podjęcie studiów II stopnia. Na ogół studia magisterskie pozwalają na rozwinięcie wcześniej nabytych umiejętności oraz na zdobycie nowych, bardziej zaawansowanych; bardzo często studia II-letnie są także w większym stopniu niż licencjackie nastawione na praktykę. To sprzyja zdobywaniu doświadczenia w wybranej branży.

Studia magisterskie: szansa na drugi zawód lub specjalizację

2-letnie studia magisterskie mogą być również szansą na zdobycie drugiego zawodu lub przyszłościowej specjalizacji. Czasami zmiana jest drastyczna – np. osoba, która uzyskała tytuł licencjata z pedagogiki, może zdecydować się na studia magisterskie z zakresu finansów. Dzięki temu może ostatecznie pracować w jednej z dwóch branż i tym samym jest znacznie bardziej elastyczna, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy. To dobre rozwiązanie dla osób, które chcą związać się z inną branżą niż ta, której dotyczył pierwszy kierunek studiów. 2-letnie studia magisterskie z innej dziedziny to także świetne zabezpieczenie.

Nie zawsze jednak dwa różne kierunki muszą dotyczyć dwóch zupełnie różnych branż. Na przykład osoba, która zdecydowała się na studiowanie ekonomii lub innego kierunku finansowego może wybrać studia związane z zarządzaniem lub prawem (np. kierunek finansowo-prawny lub menedżersko-prawny; więcej informacji można znaleźć na stronie www.wsb.pl ). To z kolei stwarza jej możliwość pracy np. w korporacjach handlowych, gdzie wymagana jest wiedza zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania jak i podstaw prawa.

Studia magisterskie w różnej formie

 2-letnie studia magisterskie mogą być realizowane w różnej formie; niektóre uczelnie umożliwiają studentom połączenie studiów magisterskich ze studiami podyplomowymi, co oznacza uzyskanie dwóch dyplomów w tym samym czasie (taki wariant oferuje np. Wyższa Szkoła Bankowa – warto sprawdzić studia magisterskie II stopnia WSB). W niektórych przypadkach możliwe jest również realizowanie studiów magisterskich II stopnia online – to oznacza, że większość zajęć jest realizowana za pomocą specjalnej platformy, a nie w siedzibie uczelni.

Artykuł sponsorowany