Studia dla kreatywnych - design w biznesie

W dobie rosnących wymagań konsumentów i coraz silniejszej konkurencji, zarówno produkt, jak i usługę powinny cechować nie tylko doskonałe parametry, funkcjonalność, odpowiedni stosunek jakości do ceny, ale również estetyczny i atrakcyjny wygląd. Choć dotyczy to głównie opakowania produktu, jest to również istotne dla wizerunku samej marki. Design w biznesie, jak sama nazwa wskazuje, łączy naukę tworzenia atrakcyjnej szaty graficznej z potrzebami podmiotów biznesowych. Studia stwarzają perspektywę na ciekawą i atrakcyjną finansowo pracę.

Ucz się od najlepszych

Wyższe Szkoły Bankowe stawiają na praktyczną stronę kształcenia. Aby program nauczania w najpełniejszy sposób oddawał potrzeby rynku pracy, partnerami biznesowymi kierunku są przedsiębiorcy zajmujący się projektowaniem i realizacją materiałów reklamowych, a także podmioty, których działalność w dużym stopniu opiera się właśnie na designie. Wśród nich warto wymienić:

- Bydgoskie Meble;

- Mark Film;

- Brand24;

- Studio Reklamy i Poligrafii "Forest";

- Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie;

- Agencja Reklamowa "Graf";

- businesslink toruń - Toruński Inkubator Technologiczny.

 

Zalety studiowania "Designu w biznesie" na WSB:

- interdyscyplinarny charakter studiów - połączenie przedmiotów artystycznych i biznesowych tworzy kierunek o dużych możliwościach;

- kształtowanie pożądanych cech - takich jak kreatywne myślenie, świadomość estetyczna czy umiejętność kompozycji; nauka kreowania wizerunku marek, a także projektowania atrakcyjnej szaty graficznej produktów i usług czy zapoznanie z zagadnieniami wzoru przemysłowego i użytkowego stanowią realną odpowiedź na potrzeby pracodawców;

- kontakt z praktykami biznesowymi - nauka od najlepszych, którzy osiągnęli w życiu sukces;

- realizacja samodzielnych projektów pod okiem doświadczonych wykładowców;

- wachlarz atrakcyjnych specjalności - w zależności od konkretnego oddziału WSB, student może wybierać spośród specjalności takich jak: design opakowań, design produktów i usług, projektowanie innowacyjnego biznesu, projektowanie marki i wizerunku firmy;

- elastyczny program studiów - w zależności od potrzeb, student ma do wyboru studia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym;

- 2 systemy płatności do wyboru - kandydat może wybierać spośród gwarantowanego czesnego stałego lub stopniowanego.

Fundament zawodowy - design thinking

Na kierunku design w biznesie, doświadczeni praktycy biznesowi kształtują wrażliwość studenta na aspekty takie jak technologie wzornicze, projektowanie wyrobów i usług czy też zagadnienia brandingu i typografii. Elementarnym punktem jest tzw. design thinking, a więc nauka myślenia o produkcie i usłudze pod kątem jego szaty graficznej i wrażenia, jakie sprawia na odbiorcy.

Jakie jeszcze zalety płyną ze studiów z zakresu designu w biznesie na WSB?

- nauka wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce;

- zapoznanie z mechanizmami powstawania produktów i usług;

- wychwycenie zależności pomiędzy przedmiotami biznesowymi i artystycznymi (dziedzinami na pozór bardzo od siebie odległymi);

- umiejętność czerpania korzyści z talentu plastycznego w działalności komercyjnej.

Szczegółowy program studiów, dostępne specjalizacje i cennik można znaleźć na stronie internetowej http://www.wsb.pl/bydgoszcz/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/design-w-biznesie