Odpowiednia modulacja głosu nauczyciela i jej wpływ na prowadzenie zajęć w szkole

Prowadzenie lekcji w gronie nieskoncentrowanej i mało zainteresowanej daną tematyką młodzieży nigdy nie jest prostym zadaniem. Aby mu sprostać i pobudzić ucznia do samodzielnego myślenia, a także zdopingować go do postawy otwartości na zdobywanie wiedzy, należy zadbać o to, aby być dobrze słyszanym w klasie. Pomagają w tym szkolenia z emisji głosu.

Modulacja głosu nauczyciela a efektywność zajęć

Dzisiejsi uczniowie, za sprawą nieograniczonego dostępu do Internetu jako źródła informacji, stają się bardziej zobojętnieni na proces nauczania przebiegający w szkolnych murach. Lekcja w formie wykładu i sporządzania notatek zasadniczo nie wpisuje się w schemat zdobywania wiedzy, utrwalony przez nowoczesne środki masowego przekazu. Zniechęcenie uczniów powoduje ich dekoncentrację i szybko prowadzi do hałasu w klasie. Usiłując zaprowadzić porządek na lekcji, szybko można wyjść z równowagi i zapomnieć o higienie głosu nauczyciela. Jak pogodzić obie te, wydawałoby się, nie do pogodzenia kwestie? Przede wszystkim należy zadbać o to, aby uczeń w klasie się nie nudził. Pomoże mu w tym stymulacja za sprawą odpowiednio modulowanego głosu.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że odpowiednia modulacja głosu nauczyciela ma bardzo duży wpływ na efektywność prowadzonych lekcji. Każdy z nas, sięgając do swych doświadczeń z lat szkolnych jest w stanie przywołać choć jednego nauczyciela, którego sposób mówienia zniechęcał lub wręcz uniemożliwiał skupienie się na tematyce zajęć.

Dziś, kiedy idea kształcenia się przez całe życie wpisuje się również w zawód nauczyciela, w poprawie umiejętności komunikacyjnych pomagają szkolenia z emisji głosu.

Wpływ modulacji głosu nauczyciela na przebieg zajęć

Choć wielu pedagogów ignoruje znaczenie tonu wypowiedzi w pracy z młodzieżą, nie od dziś wiadomo, jak odpowiednia modulacja głosu, czyli akcentowanie właściwych słów, potrafi wpłynąć na przebieg lekcji, a tym samym na stopień przyswajania wiedzy przez uczniów.

Odpowiednia modulacja głosu wpływa na:

- większe zainteresowanie tematem - za sprawą umiejętnej intonacji, nauczyciel może zwrócić uwagę uczniów na kluczowe aspekty danego tematu, poprzez podkreślenie nowych ważnych pojęć. Stosując właściwą modulację, nauczyciel ożywia swoje wystąpienie i sprawia, że staje się ono atrakcyjniejsze dla słuchaczy;

- robienie skuteczniejszych notatek - jedną z podstawowych czynności ucznia w czasie zajęć jest sporządzenie notatki ze słuchu; dzięki odpowiedniej modulacji głosu nauczyciela, nastolatek wie, który wyraz podkreślić, a także, w którym miejscu postawić przecinek. Warto stosować ekspresję w czasie dyktowania formułek - wówczas zapisywane przez ucznia zdania stają się jasne i przejrzyste. Brak modulacji może utrudniać notowanie poszczególnych zdań ze zrozumieniem;

- możliwość utrzymania skupienia - dobrze przygotowany, interesujący wykład o zróżnicowanej intonacji pozwala uniknąć monotonii wśród słuchaczy. Zmiana siły głosu, tempa mowy i wysokości tonu ułatwia utrzymanie wśród słuchaczy skupienia;

- możliwość bycia zrozumianym i wysłuchanym - całodzienne zajęcia szkolne są męczące tak samo dla uczniów, jak i dla nauczycieli; przebywanie w ciągłym hałasie osłabia poziom skupienia młodzieży; aby dotrzeć ze swoim komunikatem, a zarazem wziąć pod uwagi szkolne warunki, nauczyciel musi mówić do uczniów maksymalnie wyraźnie; higiena głosu nauczyciela skłania go jednak do tego, aby nie musiał go podnosić i nadwyrężać; w czasie harmideru z pomocą pedagogom przychodzi odpowiednia modulacja głosu; dzięki niej, nauczyciel staje się słyszalny, a uczniowie są w stanie poprawnie wykonać polecenia;

- atmosferę w klasie - nauczyciel mówiący zbyt szybko i niezrozumiale, stosujący nieprzyjemny ton, a następnie wyciągający konsekwencje ze swoich poleceń wywołuje wśród uczniów uczucie panicznego lęku i strachu; istotą lekcji staje się nie przyswojenie danego zagadnienia, ale poprawne odczytanie komunikatu nauczyciela i dostosowanie się do jego poleceń. Ustawianie emocji na zupełnie innym biegunie, a więc prowadzenie bardzo powolnej i spokojnej narracji, bez zmian tempa i wysokości głosu, grozi z kolei nudą, sennością i brakiem motywacji wśród uczniów;

- posłuszność uczniów - za sprawą odpowiedniej modulacji głosu przy jednoczesnym zachowaniu zasad higieny głosu, nauczyciel może przywołać uczniów do porządku, zmotywować ich do wytężonej pracy czy uspokoić przed trudnym sprawdzianem.

Czynniki zagłuszające i rozpraszające uwagę uczniów

Przygotowując się do lekcji, należy pamiętać, że w 30-osobowej klasie rzadko kiedy panuje idealna cisza. Uczniowie kręcą się w ławkach, szepczą, rozmawiają. Niektórzy notorycznie spóźniają się, wchodząc do sali w połowie zdania nauczyciela. Klasę odwiedza czasem również dyrektor czy szkolna pielęgniarka. Do zamkniętej sali nierzadko dobiegają odgłosy z korytarza czy zza szyby. Uwagę rozpraszają krzyki dzieci bawiących się na ulicy, jeżdżące auta czy szczekanie psów. Nauczyciel, którzy raz a dobrze nauczy się operować głosem, poradzi sobie w każdej sytuacji. Będzie umiał sprawić, aby słuchacze korzystali z przekazywanych przez niego informacji pomimo nie zawsze sprzyjających warunków.

Szkolenie z emisji głosu - podstawowe zalety

Dlaczego warto wybrać się na kurs emisji głosu? Nauczyciel, który przechodzi tego typu szkolenie, może liczyć na korzyści takie jak:

- przełamanie ograniczeń ekspresji werbalnej;

- umiejętność zarządzania głosem;

- poznanie zagadnień higieny głosu nauczyciela;

- pozbycie się złych nawyków związanych z pracą głosem;

- sprawniejsze korzystanie ze swojego aparatu mowy, dzięki ćwiczeniom oddechowym i rozluźniającym;

- poznanie własnych uwarunkowań głosowych.

Z pełną listą korzyści płynących ze szkolenia można zapoznać się na stronie internetowej http://orke.pl/szkolenia/1153/.