Kursy instruktorskie - na czym polegają?

Każdy kurs bez względu na to czy dotyczy on tańca, jazdy konno czy też może pływania wiąże się z odbyciem pewnego cyklu zajęć edukacyjnych, które mają przygotować do wykonywania danej umiejętności. Kursy oraz szkolenia służą zdobyciu kompetentnej wiedzy oraz umiejętności w określonym zakresie. Ukończenie kursu bądź szkolenia uprawnia do wykonywania zawodu lub prawa do kontynuacji nauki na wyższych poziomach kształcenia.

Kursy wykorzystują najróżniejsze formy kształcenia, zazwyczaj są to lekcje z nauczycielem, wykłady, seminaria akademickie, bądź szkolenia na odległość czyli odbywające się online. Kandydat wraz z instruktorem pracy nabywa wiedzę poprzez pracę nad tekstami, instrukcjami, podręcznikami. Co więcej zdobywa również wiedzę praktyczną, poprzez odpowiednie laboratoria, warsztaty czy pracownie projektowe. Każdy kurs różni się jednak charakterem zajęć oraz formą nabywania kluczowych umiejętności. Jest to bowiem zależne od samej specyfikacji kursu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kursu instruktorskiego?

Każda osoba, która chce podnieść swoje kwalifikacje i zostać instruktorem w danej dziedzinie, zastanawia się, który kurs wybrać, aby był on w 100% przydatny. Jak się okazuje, na rynku istnieje wiele firm, które oferują kursy z różnych dziedzin sportu i aktywności ruchowych. Wszystkie kończą się w ten sam sposób, czyli otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu, niektóre zaświadczeniem MEN, inne zaś legitymacją, kartą czy certyfikatem międzynarodowym w dziesięciu językach.

instruktor

Jaka jest różnica pomiędzy tymi dokumentami?

  • Certyfikat – wydawać go może każda firma bądź Placówka lub człowiek, który prowadzi działalność gospodarczą. Niektóre z nich wiążą się z poważnymi i cenionymi instytucjami szkoleniowymi. Jak się okazuje, w przypadku certyfikatu, bardzo łatwo można zdecydować się na uzyskanie bezwartościowego dokumentu.
  • Zaświadczenie MEN – dokument, który może być wydany wyłącznie za przyczyną Placówki lub Szkoły. Jednak musi ona widnieć w Rejestrze Szkół i Placówek. Wszystkie wymagania oraz regulamin w przypadku uzyskania zaświadczenia MEN jest bardzo jasno określony. Placówka musi zadbać bowiem o program, całą dokumentację oraz o wykwalifikowaną kadrę, która będzie zdolna do przygotowania kandydatów. Jak się okazuje, zaświadczenie MEN jest jedną z bezpieczniejszych opcji nabycia pewnego dokumentu.
  • Legitymacja instruktorska – jakiś czas temu wydawana była przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, dzisiaj firmy wydają takowe legitymacje na ich wzór.
  • Certyfikat w pięciu językach – polski dokument jest ważny za granicą pod warunkiem ważnego tłumaczenia, o ile prawo tego kraju jest w stanie go dopuścić.

Szkolenia zawodowe

Jaki zatem kurs wybrać? Bez względu na to czy wybierzesz kurs lepszej jakości nobilitujący zaświadczeniem MEN, czy też ten, po którym uzyskasz legitymację, ostatecznie kluczowe będą umiejętności, które nie zawsze idą w parze z otrzymanym dokumentem. Warto jednak pamiętać, że aby nabyć jak najlepsze umiejętności, trzeba mieć jak najlepszego nauczyciela.

Sprawdź ofertę kursów instruktorskich w Green Way.