Inwestuj w swój biznes - szkolenia dla firm

Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej to poważne przedsięwzięcie, które wymaga zaangażowania przez wiele kolejnych lat. Otwarcie firmy to tylko pierwszy krok, ponieważ aby przedsiębiorstwo mogło prężnie się rozwijać i przynosić dochody, konieczne jest ciągłe inwestowanie w swój biznes. W tym celu najlepszym rozwiązaniem są szkolenia dla firm. Jak wybrać najlepsze i jakie korzyści mogą przynieść? Warto to wiedzieć i w związku z tym nawiązać bliższą współpracę ze specjalistami, którzy organizują szkolenia, a także na bieżąco śledzić harmonogram zajęć. Dzięki temu można optymalnie dostosować udział własnej firmy w kursach, w zależności od aktualnych potrzeb i wymagań.

Rodzaje szkoleń dla firm

Oferta rynku szkoleniowego, która jest skierowana do firm, jest niezwykle bogata i obejmuje każdą płaszczyznę biznesu. Dzięki temu, można optymalnie dopasować tematykę szkoleń w zależności od aktualnych potrzeb i wymagań, jakie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym, w zajęciach może wziąć udział zarówno sam właściciel firmy, jak i jego podwładni. Od tego w dużej mierze zależy wybór tematyki szkoleń, która może dotyczyć m.in.: zarządzania rachunkowością i finansami firmy, zarządzania projektami, poszerzania kompetencji menedżerskich lub osobistych, nauki sprzedaży i umiejętności skutecznej negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu wewnętrznego, a nawet zdobycia międzynarodowych kwalifikacji. Różnorodne szkolenia dla firm można wybrać z profesjonalnej oferty, która znajduje się na stronie: http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia%2C1/.           

Oprócz wyboru tematyki szkoleń bardzo ważne jest podjęcie decyzji o charakterze zajęć, wśród których wyróżnia się:

  • szkolenia otwarte – jest to najpowszechniejszy rodzaj szkoleń, ponieważ jest dostępny dla wszystkich, a udział w zajęciach jest dobrowolny. Na takie szkolenie pracownicy mogą zostać skierowani przez swojego pracodawcę, ale też można samodzielnie zdecydować się na udział w nim;
  • szkolenia zamknięte – w przeciwieństwie do szkoleń otwartych są to zajęcia zorganizowane na potrzeby konkretnej firmy, a uczestnicy są wytypowani przez ich pracodawcę, który jednocześnie jest organizatorem szkolenia;
  • szkolenia wewnętrzne – odbywają się na potrzeby danego przedsiębiorstwa, a ponadto zajęcia są prowadzone przez kadrę szkoleniową z tej samej firmy;
  • szkolenia zewnętrzne – podobnie jak szkolenia wewnętrzne, również te są organizowane na potrzeby konkretnej firmy, ale przy pomocy wyspecjalizowanych trenerów spoza niej;
  • szkolenia indywidualne – jest to specjalny rodzaj szkoleń, które odbywają się pomiędzy jednym uczestnikiem a trenerem;
  • szkolenia grupowe – zajęcia są skierowane do większej grupy osób.

Uczestnictwo w szkoleniach dostosowanych do własnych potrzeb, a także kierowanie swoich pracowników na zajęcia, które pozwolą im rozwinąć kompetencje, to ogromna inwestycja w swój biznes. Odpowiednio wykwalifikowana kadra oraz ciągłe poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności pozwoli lepiej kierować firmą, a tym samym stale ją rozwijać i realizować kolejne cele zawodowe.

Co można zyskać dzięki szkoleniom?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to ogólna korzyść, jaką można zyskać dzięki uczestnictwu w szkoleniach. W zależności od tematyki zajęć, pogłębia się wiedzę związaną z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, a także związanym z tym ryzykiem, jak również zdobywa umiejętności potrzebne do osiągania określonych celów i zamierzeń. Duże znaczenie w prowadzeniu firmy ma również rozumienie finansów, nawet, jeśli zawodowo nie jest się finansistą. W związku z tym, na odpowiednim szkoleniu można nauczyć się czytania bilansu i rachunku wyników oraz zdobyć wiedzę w zakresie cash flow, co pozwoli na poprawę komunikacji z pracownikami działu finansów. To niezwykle przydatna umiejętność dla każdego menedżera, która pozwoli podejmować trafne decyzje związane z finansami firmy. Z kolei osoby, które zajmują się prowadzeniem i nadzorowaniem projektów, docenią nową wiedzę i umiejętności związane z planowaniem oraz poznaniem i wdrażaniem nowych metod, które usprawnią ich pracę. Często uczestnictwo w szkoleniach o tej tematyce pozwala na efektywną realizację nawet kilku projektów prowadzonych w jednym czasie. Natomiast szkolenia z zakresu HR (Human Resources) usprawnią zarządzanie zasobami ludzkimi, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania każdego biznesu. Umiejętne dobieranie nowych osób do poszczególnych zespołów pracowników to klucz do udanej współpracy, a więc i sukcesu każdej firmy.

W zależności od tematyki zajęć, zdobywa się konkretną wiedzę oraz umiejętności, ale wszystkie je można podzielić na cztery podstawowe funkcje, jakie pełnią szkolenia:

  • funkcja adaptacyjna – skierowana jest przede wszystkim do nowych pracowników danej firmy, ponieważ pozwala na dostosowanie wiedzy i umiejętności do wymagań konkretnego stanowiska pracy;
  • funkcja modernizacyjna – pozwala zaktualizować wiedzę w danej dziedzinie, która zmieniła się wskutek rozwoju nauki i techniki. Warto mieć jednak świadomość, że celem tej funkcji nie jest doprowadzenie pracownika do awansu, lecz ułatwienie mu pracy w obszarze, w którym dotychczas działa;
  • funkcja innowacyjna – jest związana ze szkoleniem pracowników, którzy mają bezpośredni wpływ na wdrażanie nowych rozwiązań w firmie, ich celem jest awans lub są odpowiedzialni za podejmowanie poszczególnych decyzji;
  • funkcja społeczna – jej cel to integracja zespołu pracowników wokół wspólnego celu, a więc prowadzi do rozwijania umiejętności interpersonalnych.

Każde szkolenie pozwala na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności lub poszerzenie posiadanych już kwalifikacji, dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór zajęć pod kątem poszczególnych osób. Warto stale inwestować w uczestnictwo w rozmaitych szkoleniach, aby aktualizować wiedzę i poznawać nowe sposoby przydatne w prowadzeniu firmy.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru szkolenia?

Decydując się na skorzystanie z oferty, która obejmuje szkolenia dla firm, warto w pierwszej kolejności zapoznać się z przedstawionymi propozycjami i sprawdzić, czy w harmonogramie znajdują się zajęcia o pożądanej tematyce. Na jakość szkoleń bezpośredni wpływ mają trenerzy – ważne, aby były to kompetentne osoby, które posiadają zarówno wiedzę merytoryczną na odpowiednim poziomie, jak i umiejętności praktyczne związane z prowadzeniem zajęć. Nie bez znaczenia jest także stosunek ilości godzin poświęconych na przekazywanie wiedzy teoretycznej do czasu przeznaczonego na rozwijanie praktycznych umiejętności, które są niezwykle istotne dla rozwoju biznesu. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest również podział szkoleń na kilka etapów zaawansowania, co pozwoli lepiej dostosować zajęcia do potrzeb i wymagań poszczególnych osób, które planują wziąć w nich udział. 

Istnieje jeszcze jeden, bardzo ważny element szkoleń, który w znacznym stopniu świadczy o ich jakości – przygotowanie zajęć z myślą o osiągnięciu konkretnych efektów. Tylko nastawienie na realizację określonych celów pozwoli na skuteczne wsparcie rozwoju biznesu.

Poziom prowadzonych szkoleń dla firm można, i warto, zweryfikować jeszcze przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach. Wystarczy zapoznać się z referencjami i opiniami dotychczasowych klientów.