Introwertyk a ekstrawertyk – kto jest lepszym pracownikiem?

Każdy człowiek posiada własny typ osobowości – nasz charakter warunkuje wiele naszych codziennych zachowań i określa, jak traktujemy zarówno innych ludzi, jak i nasze obowiązki. Do najczęściej wymienianych typów osobowości należy ekstrawertyk i introwertyk. Te dwa typy występują dość powszechnie, choć są dokładnym przeciwieństwem samych siebie.

Mówiąc ogólnie, ekstrawertyk jest człowiekiem bardzo śmiałym i otwartym, który nie boi się zawierania nowych znajomości i zawsze jest chętny do spędzania czasu w towarzystwie innych ludzi. Introwertyk to jego przeciwność.Taki człowiek unika raczej dużych tłumów, a ludzie z jego otoczenia często uważają go za odludka. Osoby z taką osobowością są zwykle dość niesprawiedliwie osądzani jako niemili czy zamknięci na innych, ale w rzeczywistości jest to po prostu charakter ich sposobu bycia.

Dla introwertyka spędzanie czasu z innymi ludźmi stanowi duży wysiłek, który niemalże wysysa z niego energię. Warto jednak zauważyć, że te dwa typy osobowości są dość złożone, a przedstawione wyżej definicje to tylko bardzo ogólny opis. Trudno jest przedstawić wszystkie cechy charakteru takich osób, bowiem każdy ma swoje własne, indywidualne uwarunkowania. Mówiąc jeszcze prościej, ekstrawersja oznacza ruch energii ze środka na zewnątrz, natomiast introwersja w odwrotnym kierunku – energia koncentruje się w tym przypadku na wnętrzu człowieka. O ile ekstrawertycy są zwykle powszechnie lubiani i szanowani ze względu na łatwość, z jaką nawiązują oni nowe znajomości, o tyle introwertycy często są bardzo źle oceniani przez otoczenie.

Nierzadko taki typ osobowości jest nawet mylony z fobią społeczną czy niechęcią do ludzi. Jest to duży błąd. Introwertycy nie są wrogo nastawieni do otoczenia, po prostu zbyt długie przebywanie wśród innych ludzi dosłownie wysysa z nich energię. Nie oznacza to jednak, że takie osoby w ogóle nie potrzebują towarzystwa innych – przeciwnie, w wielu przypadkach bardzo pragną oni bliskości i czułości. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jedynie osobowość ekstrawertyka może nam zapewnić sukces na rynku pracy. Przecież przebojowość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi to podstawa w bardzo wielu zawodach.

Faktem jest, że pracodawcy często preferują takie właśnie osoby: odważne i otwarte, które nie boją się jasno wyrażać swoich opinii. Takie cechy są nieocenione na wielu stanowiskach – przedstawiciel handlowy to doskonały przykład. Zresztą, nawet w zwykłej pracy biurowej ekstrawertycy mają łatwiej, bowiem spędzanie czasu ze współpracownikami jest dla nich przyjemnością, a nie przykrą koniecznością. Introwertycy muszą w tym przypadku pokonać wiele trudności i niejako przemóc siebie, aby móc podchodzić z odpowiednią energią do współpracy z innymi.

Nie oznacza to jednak, że introwertycy są złymi pracownikami. Przeciwnie, taki typ osobowości sprawia, że w niektórych przypadkach ludzie ci radzą sobie znacznie lepiej. Introwertyk będzie pracował o wiele wydajniej na przykład na stanowisku, które związane jest z ciszą i samotnością. Może to być grafik, programista lub copywriter. Takie osoby przejawiają znacznie większe zdolności do skupienia się na wykonywanym przez siebie zadaniu, i jeśli nikt im w tym nie przeszkadza, to potrafią być przy tym znacznie wydajniejsi niż ekstrawertycy.

Warto o tym pamiętać, bowiem osobowość introwertyka wcale nie sprawia, że ktoś nigdy nie będzie w stanie odnieść sukcesów na polu zawodowym. Istnieje wiele posad, do których takie osoby mają o wiele lepsze predyspozycje niż ekstrawertycy – powinni o tym pamiętać sami pracodawcy, bowiem dzięki temu będą w stanie znacznie lepiej przydzielać zadania swoim pracownikom.