Acetylen: wzór, butla, karta charakterystyki

Acetylen to szybko działający gaz palny, który po spaleniu generuje temperaturę około 3000 ° C. Do uzyskania tej substancji używany jest gaz ziemny. Do spawania gazowego często stosuje się mieszaninę samego acetylenu z tlenem. Dzięki temu możliwe jest również efektywne cięcie metali.

Co to jest acetylen?

Acetylen jest węglowodorem nienasyconym. Ten bezbarwny gaz odkrył Anglik E. Devi na początku XIX wieku. Francuz M. Berthelot zaczął syntetyzować substancję już pod koniec XIX wieku. Według najnowszych danych węglowodór ten został też znaleziony na Neptunie i Uranie. Należy zauważyć, że w pewnych warunkach acetylen staje się wybuchowy:

• temperatura powyżej 450 ° C i ciśnienie około 200 kPa;

• długotrwały kontakt z miedzią lub srebrem prowadzi do wybuchu przy uderzeniu, lub niewielkiego wzrostu temperatury.

Wiadomo, że w przypadku eksplozji 1 kg substancji ilość uwolnionego ciepła jest 1,5–2 razy większa od ilości ciepła, jakie powstałoby przy zastosowaniu trotylu lub nitrogliceryny na acetylen. Karta charakterystyki tego gazu winna zatem zawierać informacje w zakresie jego przechowywania.

Związek ten ma zwiększoną reaktywność. W związku z tym służy do syntezy różnych materiałów. Może to być guma, alkohol etylowy, sadza itp. Acetylen jest również używany do produkcji materiałów wybuchowych, silników rakietowych i sprzętu oświetleniowego. Ponieważ podczas spalania substancji generowana jest znaczna ilość ciepła, to acetylen jest często używany w procesie cięcia i spawania różnych metali. Głównym konkurentem acetylenu w tej dziedzinie jest propan-butan. Ten ostatni rodzaj gazu jest tańszy, ale wytwarza znikomą temperaturę spalania.

Do dostarczania gazu podczas procesu spawania można wykorzystać butle gazowe lub generatory. Optymalnym produktem są standardowe butle zaprojektowane na 40 litrów. Są pomalowane na biało. W tym samym czasie na powierzchni jest napisane „Acetylen” na czerwono. Tylko rozpuszczony i gazowy acetylen techniczny nadaje się do obróbki płomieniowej. Sam pojemnik wypełniony jest wewnątrz specjalną porowatą masą, wstępnie impregnowaną acetonem. Ta warstwa ma 2 ważne funkcje:

  1. W ten sposób zmniejsza się prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się spalania i wybuchu na dużym obszarze.
  2. Zwiększenie ilości acetylenu i przyspieszenie procesu jego uwalniania. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu znacznej powierzchni kontaktu między gazem a acetonem.

Rola porowatej masy to zwykle węgiel aktywny i włóknisty azbest. Dozwolone jest również użycie pumeksu. Aby stosowanie tego palnego gazu nie prowadziło do smutnych konsekwencji, należy pamiętać o środkach bezpieczeństwa.

Acetylen karta charakterystyki

Karta charakterystyki dla acetylenu zawiera informacje, takie jak właściwości tej substancji chemicznej; fizyczne, zdrowotne i środowiskowe zagrożenia zdrowia; środki ochronne; oraz środki ostrożności dotyczące obchodzenia się, przechowywania i transportu chemikaliów. Zawiera wskazówki dotyczące tej konkretnej substancji chemicznej, takie jak:

  1. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
  2. Procedury pierwszej pomocy
  3. Procedury usuwania wycieków

Laboratoria, obiekty lub sklepy, które używają acetylenu, muszą uzyskać kartę charakterystyki specyficzną dla tej substancji chemicznej używanej w miejscu pracy.

Karty charakterystyki są zwykle dostępne w internetowej bazie danych. Karty charakterystyki można przechowywać w formie elektronicznej lub papierowej. Dowiedz się więcej na https://consultchem.pl/karty-charakterystyki.html.

Karty charakterystyki należy przechowywać w miejscu, do którego wszyscy pracownicy mają dostęp w godzinach pracy (nie za zamkniętymi drzwiami ani na urządzeniu chronionym hasłem, do którego nie mają dostępu). Karty charakterystyki należy przechowywać w miejscu pracy (niedaleko lub w innym budynku). Jeśli używane są kopie elektroniczne, karty charakterystyki muszą być nadal dostępne, jeśli na danym obszarze nie będzie prądu lub dostępu do Internetu. Uwaga: nie możesz używać Google (ani żadnej wyszukiwarki) jako środka dostępu do karty charakterystyki w swoim laboratorium.

Wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie czytania, rozumienia i uzyskiwania dostępu do kart charakterystyki. Jeśli laboratorium wykorzystuje zarówno podstawowe środki dostępu do karty charakterystyki, jak i dodatkowe środki dostępu, obie metody powinny być omówione podczas szkolenia. Szkolenie musi zostać udokumentowane dla każdego pracownika poprzez ukończenie jednego z kursów.