Czysta woda w kuchni - Jak poprawić smak i jakość wody?

Czysta woda jest niezbędna w każdym domu. Chociaż woda płynąca z kranu jest czysta i nie ma zapachu, może zawierać chemikalia, pestycydy lub mikroorganizmy. Filtry do uzdatniania wody są dostępne w różnych cenach, o różnej wydajności i sposobie działania.

Wstęp

W zależności od tego, czy woda jest pobierana ze studni czy z sieci wodociągowej, możliwe jest określenie charakterystyki zanieczyszczeń u końcowych odbiorców. Z tego powodu w większości systemów wodociągowych zaleca się dodatkowe uzdatnianie wody. Zanieczyszczona woda może powodować problemy w naszej żywności, urządzeniach domowych, a nawet w naszym zdrowiu. Do oczyszczania wody służą domowe stacje uzdatniania wody, zwane potocznie filtrami domowymi. Służą one do redukcji wtórnych zanieczyszczeń wody w sieciach wodociągowych i poprawy jakości wody przeznaczonej do picia.

Jakie zanieczyszczenia znajdują się w wodzie wodociągowej?

Woda z kranu musi spełniać określone wymagania, w tym dotyczące właściwości mikrobiologicznych, chemicznych i fizykochemicznych. Woda ta nie jest filtrowana przez lokalne stacje uzdatniania wody. Nie gwarantuje to jednak, że będzie ona spełniała wymagania użytkownika. Woda z kranu może często ulegać zanieczyszczeniu w systemach dystrybucji. Może ona zawierać zanieczyszczenia takie jak rdza, piasek i inne zawiesiny. Zanieczyszczenia te mogą zmieniać smak, barwę, a nawet negatywnie wpływać na baterie i urządzenia gospodarstwa domowego. Dlatego warto oczyszczać wodę wodociągową za pomocą odwróconej osmozy, filtrów węglowych lub mechanicznych. Woda, którą pijemy jest bardziej zanieczyszczona niż woda z zewnętrznych źródeł. Dotyczy to m.in. produktów korozji oraz związków takich jak azotany. Wody gruntowe są szczególnie narażone na pozostałości po nadmiernie nawożonych uprawach, a także wycieki z nieszczelnych zbiorników kanalizacyjnych.

Aby mieć pewność, czy w naszej instalacji wymagany jest filtr, czy też można się bez niego obejść, musimy znać rodzaj i ilość zanieczyszczeń w wodzie. Jeśli woda dostarczana jest z wodociągu możemy poprosić o wyniki analizy wody w miejscowym zakładzie wodociągowym, lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jeśli korzystamy z własnej studni, musimy zlecić takie badanie na własny koszt. Skład wody gruntowej może się zmieniać w zależności od pory roku. Latem może mieć gorsze parametry niż zimą. Warto więc wykonać badanie. Po zbadaniu wody możemy zainstalować filtr, który będzie ją oczyszczał.

Jak uzdatnia się wodę?

Uzdatnianie wody może odbywać się za pomocą różnego rodzaju filtrów, w tym filtrów węglowych, zmiękczaczy i odmanganiaczy. Najpopularniejszym typem filtra jest filtr kasetowy. Składa się on z obudowy i wymiennego wkładu. Są one dostępne w różnych rozmiarach i wykonane z różnych materiałów. Im większy filtr, tym będzie on bardziej wydajny. Pojedynczy wkład może działać od 3 do 12 miesięcy, w zależności od tego, jak bardzo jest zanieczyszczona woda. Sygnałem do jego wymiany jest niższe ciśnienie wody płynącej z kranu.

Dlaczego zmiękczacze wody są lepsze niż filtry z wkładem zmiękczające? - dowiedz się więcej na https://wybierzfiltr.pl/a/ynyr,dlaczego-zmiekczacze-wody-sa-lepsze-dla-ciebie-niz-filtry-zmiekczajace-wklady

woda w zlewie kuchennym

Filtry mechaniczne wstępnej filtracji

Najczęstszym rodzajem filtrów stosowanych w instalacji domowej są filtry mechaniczne. Chronią one urządzenia do uzdatniania wody i inne elementy systemu przed cząstkami stałymi, takimi jak piasek, resztki, materiały uszczelniające, żelazo, pył węglowy, kawałki i muł. Wkłady włókninowe lub celulozowe służą do usuwania cząstek o wielkości od 1 do 100 mm. Wkłady ceramiczne natomiast usuwają mniejsze mikro- i makroorganizmy (średnica porów filtracyjnych poniżej 0,5mm). Często stosowane w wielostopniowych zestawach filtracyjnych (np. filtry mechaniczne), które są instalowane bezpośrednio przed innymi filtrami, powinny zatrzymywać mniejsze zanieczyszczenia. W celu wydłużenia żywotności wkładów dalszych stosuje się konfigurację mechaniczno-sorpcyjną.

Filtry węglowe

Filtry węglowe usuwają z wody szkodliwe związki organiczne, np. węglowodory, pestycydy, detergenty i metale ciężkie. Poprawiają barwę, smak i zapach wody (usuwają związki chloru). Mogą być wykonane z węgla aktywnego w różnych postaciach, m.in. granulowanej, spiekanej czy brykietowanej. Są one również impregnowane miedzią lub srebrem, które mają właściwości bakteriobójcze. Jako drugi etap uzdatniania wody powinny być umieszczane pod zlewozmywakiem bezpośrednio przed punktem poboru wody.

Filtry utleniające

W domach jednorodzinnych posiadających studnie często stosuje się filtr odżelaziający lub odmanganiający. Odtleniacze i odmanganiacze są niezbędne do usuwania związków żelaza, chloru, metali ciężkich i węglanów wapnia z wody o brązowym lub żółtym zabarwieniu. Materiał, który posiada silne zdolności utleniające (np. spiek cynkowo-miedziany KDF). Instaluje się je za filtrem mechanicznym, urządzeniem napowietrzającym (sprzedawanym oddzielnie), ale przed zmiękczaczem.

Filtry dodatkowe

Twarda woda w Polsce jest problemem. Zawiera ona więcej jonów wapnia i magnezu niż woda normalna. Z tego powodu w instalacjach i urządzeniach domowych osadza się kamień kotłowy. Do walki z kamieniem stosuje się wymienne filtry zmiękczające, które można montować bezpośrednio w urządzeniach frontowych lub punktach poboru wody. Zmiękczacze wypełnione są żywicą jonowymienną, która wymienia jony wapnia i magnezu na jony sodu. Po przepłukaniu roztworem soli kuchennej woda odprowadzana jest do kanalizacji.

Filtry odwróconej osmozy, które posiadają półprzepuszczalne membrany, mogą być stosowane do oczyszczania wody i usuwania wszelkich mikrocząsteczek. Zazwyczaj występują one w zestawie, w skład którego wchodzi filtr węglowy, filtr mechaniczny oraz dodatkowy filtr wzbogacający. Filtry wzbogacające usuwają minerały niezbędne dla naszego organizmu, więc proces rozpuszczania dodaje do wody jony wapnia i magnezu.

Podsumowanie

Woda z kranu jest w porządku, o ile nie wpływa na jakość używanej wody. W takim przypadku wystarczą dwa do trzech filtrów podzlewozmywakowych. Dostępne są różne rodzaje filtrów, w tym węglowe, odwróconej osmozy i mechaniczne. Warto uzdatniać wodę czerpaną z własnej studni za pomocą filtra o wysokiej wydajności. Można wybrać kolumnę filtracyjną, która posiada złoże (filtr odżelaziający lub zmiękczający, filtr węglowy) oraz wkłady liniowe. Filtry te są instalowane w tym samym miejscu co hydrofor i pompa. Wybierając odpowiedni sprzęt, można uzyskać wodę o wysokiej jakości. Pozwoli to na zaoszczędzenie pieniędzy. Bardziej miękka woda oznacza, że zużywamy mniej środków czyszczących, a także zapewnia nam dłuższą żywotność urządzeń gospodarstwa domowego.