Jak powinno przebiegać rozliczanie projektów unijnych?

Nie da się ukryć, że rozliczanie projektów unijnych to stosunkowo trudne wyzwanie dla wszystkich, którzy zajmują się prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie. Kluczowa jest bowiem odpowiednia wiedza w zakresie przepisów prawa i formalności. Jak powinno wyglądać rozliczanie projektów unijnych? Czy warto rozliczać projekty unijne na własną rękę? Kiedy warto skorzystać z pomocy specjalistów? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Jak powinno wyglądać rozliczanie projektów unijnych?

Rozliczanie projektów unijnych to czynność, która niejednokrotnie niesie ze sobą wiele trudności. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób powinien wyglądać cały ten proces. Postaramy się zatem możliwie najprościej to wyjaśnić. W pierwszej kolejności należy przygotować sprawozdawczość i rozliczenie wniosku zgodnie z procedurami. Realizacja projektu jest na bieżąco kontrolowana i monitorowana. Specjalistyczne firmy zajmują się obsługą kontaktu z jednostką nadzorującą, jednocześnie opracowują cykliczne raporty, jeśli są konieczne. Beneficjent przygotowywany jest również do kontroli unijnej.

Rozliczanie projektów to proces wieloetapowy. Obejmuje takie aspekty, jak chociażby odpowiedni wybór dostawców usług i towarów, regularne składanie wniosków o płatność, jak również staranne i prawidłowe księgowanie faktur. Potwierdzeniem tego, że inwestycja realizowana jest tak jak powinna, jest pozytywna kontrola realizacji na koniec okresu. Jej głównym celem jest potwierdzenie, że cała dokumentacja jest odpowiednio sporządzona i kompletna, natomiast założone wskaźniki i cele zostały zrealizowane.

Czy warto rozliczać projekty unijne na własną rękę?

Nie da się ukryć, że rozliczanie projektów nie należy do najłatwiejszych. Kluczowa jest bowiem szeroka wiedza w zakresie prawa. Wykonywanie takich czynności na własną rękę wiąże się z wieloma problemami. Z tego powodu warto zastanowić się nad skorzystaniem z profesjonalnych usług instytucji doradczej. Okazuje się, że rozliczanie projektów unijnych w a1europe.pl jest znacznie mniej problematyczne. Firma ma bowiem ponadprzeciętne doświadczenie, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. W wielu przypadkach rozliczanie projektu jest znacznie bardziej skomplikowane, niż sam proces związany z aplikowaniem. Jest to również uzależnione od tego, w jaki sposób przygotujemy wniosek o dofinansowaniem.

A1 Europe oferuje kompleksowe usługi- nie tylko odpowiada bowiem za bieżące zarządzanie projektem, ale również za jego rozliczenie. Jest to niemalże podstawa, jeśli chodzi o uzyskanie refundacji. Taka współpraca może okazać się bardzo owocna, bowiem beneficjent odciążony jest od kwestii biurokratycznych i formalnych. Jeśli realizacji projektu towarzyszą problemy, wówczas wcześniej wspomniany podmiot poznawczy opracowuje i wdraża programy naprawcze.

Euro

Kiedy warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Jak już wspominaliśmy w poprzednich akapitach, rozliczanie funduszy unijnych to wieloetapowy proces, który uznawany jest za bardzo skomplikowany. Istotne bowiem są zróżnicowane czynniki, jak chociażby zastosowanie zasad prawidłowego oznaczania dokumentacji, znajomość procedur związanych z doborem dostawców usług i towarów, jak również składanie wniosków o płatność. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wykonywanie tego typu czynności w sposób samodzielny wiąże się ze zwiększonym prawdopodobieństwem popełnieniem poważnych błędów. Ich konsekwencją może być uznanie wydatków za niekwalifikowane, natomiast w skrajnych przypadkach dochodzi do wypowiedzenia umowy o dofinansowanie, a tego z pewnością każdy z nas wolałby uniknąć.

Właśnie dlatego należy poważnie przeanalizować skorzystanie z usług firmy zewnętrznej. Jak wygląda kwestia kosztów? Otóż cennik ustalany jest w sposób indywidualny. Jest to bowiem zależne od tego, jak duży jest dany projekt, a także jaki jest jego stopień skomplikowania. Zupełnie naturalne jest, że jeśli zaangażowanie doradców będzie wysokie, wówczas koszt usługi również nie będzie najniższy. Jako ciekawostkę warto jednak przytoczyć, że wydatki związane z rozliczeniami projektu z powodzeniem mogą być uznawane za koszty kwalifikowane. Muszą być jednak objęte w dokumentacji już na etapie projektowania danej inwestycji. O ile jest to możliwe należy zatem nawiązać współpracę ze specjalistami możliwie najwcześniej- wówczas mamy pewność, że cały proces będzie odpowiednio poprowadzony.