Czym jest rękojmia przy umowie sprzedaży?

Odpowiadając bezpośrednio na sformułowane w tytule przedmiotowego artykułu pytanie, czym jest rękojmia przy umowie sprzedaży, możemy najprościej powiedzieć, iż jest to przewidziane bezpośrednio przepisami Kodeksu cywilnego uprawnienie do dochodzenia roszczeń polegających na możliwości żądania wymiany zakupionego towaru, naprawy takiego towaru, odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny za dany, zakupiony, wadliwy produkt. Uprawnienie to działa wówczas, kiedy rzecz nam sprzedana (czyli, mówiąc inaczej, przez nas zakupiona) ma wady.

Istotne jest to, o czym coraz więcej osób zresztą już doskonale wie, że dochodzić uprawnień z tytułu określonej wyżej rękojmi można nie tylko w ramach zakupów dokonywanych w „świecie rzeczywistym”, czyli poprzez wizytę w tradycyjnym sklepie stacjonarnym, ale również, co jest zarówno istotne, jak i ciekawe, w ramach zamawiania produktów przez internet!

Weźmy pod uwagę typowy sklep internetowy z wyposażeniem domowym. Działając na przykładzie wspomnianego sklepu Bonami, możemy uznać, że jeżeli jakikolwiek zakupiony tam towar będzie miał wadę fizyczną rozumianą jako jego niezgodność z umową i która to wada jest wadą realną, a nie jedynie domniemaną przez nas, to wówczas będziemy mogli wykorzystać przewidziane bezpośrednio w przepisach księgi trzeciej polskiego Kodeksu cywilnego (zatytułowanej wdzięczną nazwą „Zobowiązania”) przepisy regulujące kwestię prawa do rękojmi, w wyniku którego będziemy mogli przykładowo żądać obniżenia ceny, naprawienia towaru, wymiany produktu na nowy (czyli rozumiany jako wolny od wad), a nawet będziemy mogli dochodzić odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy jest szalenie interesującą a jednocześnie na swój sposób „potężną” instytucją prawną, ponieważ jej zastosowanie rodzi taki skutek, jak gdyby... umowa nigdy nie została zawarta! A co za tym idzie, strony danej transakcji będą wzajemnie uprawnione i zobowiązane do zwrotu świadczeń – czyli, w przypadku sklepu internetowego, zwrotu pieniędzy i odesłania towaru uprzednio zakupionego.

Na koniec podkreślić należy, że jako, iż wspomniane i dość skrupulatnie omówione mechanizmy prawne wynikające z rękojmi określonej w Kodeksie cywilnej obowiązują powszechnie, to znaczy, niezależnie od tego, jak skonstruowany czy napisany będzie obowiązujący na danym sklepie internetowym czy też innym przedsięwzięciu z szeroko pojętej branży e-commerce regulamin sprzedaży lub regulamin świadczenia usług! Kodeks cywilny ma charakter ważniejszy od treści regulaminu i konsument może się powoływać bezpośrednio na jego treść, niezależnie od brzmienia zapisów regulaminowych!

Artykuł sponsorowany